کاهش مصرف مازوت نیروگاه شازند به یک سوم

کاهش مصرف مازوت نیروگاه شازند به یک سوم

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مصرف مازوت در نیروگاه شازند طی سال جاری به یک‌سوم کاهش یافته است و همه سعی ما این است که این رقم به صفر برسد.