سوابق مشمولان ایثارگری کارکنان وزارت نفت تعیین می‌شود

سوابق مشمولان ایثارگری کارکنان وزارت نفت تعیین می‌شود

معاون وزیر در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه تعیین سابقه مشمولان بند «د» و «و» در سامانه ایثار انجام می‌شود، گفت: پس از بررسی‌ و صحت‌سنجی نتایج تعیین سابقه به‌صورت بخشنامه عملیاتی به شرکت‌ها ابلاغ و طی یکی دو ماه آینده این کار عملیاتی می‌شود.