چالش آب با وزارت نیرو آغاز شد/ توسعه کشاورزی با حفظ منابع آبی در تضاد است

چالش آب با وزارت نیرو آغاز شد/ توسعه کشاورزی با حفظ منابع آبی در تضاد است

شکر خدایی گفت: چالش ما زمانی شروع شد که وزارت نیرو متولی و مدیر منابع آب کشور شد، قبل از آن منابع آبی توسط مردم اداره می‌شد و هیچوقت در طول تاریخ ایران قنات‌ها و تقسیم آب دست دولت و حاکمیت نبود بلکه بدست مردم اداره می‌شد و این یک پایداری را در منابع آب ایجاد می‌کرد.