تصویب اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز کشور، برای بیدبلند خلیج فارس

تصویب اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز کشور، برای بیدبلند خلیج فارس

به گزارش انرژی پرس، معاون ارزی بانک مرکزی اظهار داشت:اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز (صکوک مرابحه) برای پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس با عاملیت بانک ملت در بانک مرکزی مصوب و موافقت اصولی برای این اوراق صادر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، محمد آرام با بیان اینکه