قرارداد برقی عراق و توتال

قرارداد برقی عراق و توتال

دو قرارداد مهم بین شرکت‌های وزارت برق عراق و شرکت فرانسوی توتال انرژی ناظر بر تولید هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان بصره، امضا شد.