نفت نباید معطل بودجه شود

نفت نباید معطل بودجه شود

رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: نفت را نباید معطل بودجه کرد. جایگاه نفت روشن است و باید به نفت استقلال دهیم.