راه‌اندازی مرکز ارائه خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر

راه‌اندازی مرکز ارائه خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) گفت: مرکز خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر این انجمن باهدف تسهیل و تسریع در کار احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر امروز راه‌اندازی شد.