دانه سویا در لیست تهاتر نفت

دانه سویا در لیست تهاتر نفت

انجمن غلات با ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد با توجه به مشکلات ارزی و تأخیر در تخصیص ارز کالاهای اساسی و هشدار توقف تولید در صنعت روغنکشی، قرار گرفتن دانه سویا در لیست تهاتر نفت را پیشنهاد داد.