اما و اگرهای انتقال گاز ایران به هند

اما و اگرهای انتقال گاز ایران به هند

مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: برای اجرای خط لوله گاز تا هند باتوجه به اینکه باید از مسیرهای عمیق اقیانوس عبور کنیم؛ کشتی‌هایی که می‌توانند این خطوط لوله را کف دریا کار بگذارند تعدادشان بسیار اندک است و تحریم به نوعی مانع اصلی برای استفاده از خدمات آنها است.
رایزنی‌های اولیه با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای سوآپ گازی انجام شد

رایزنی‌های اولیه با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای سوآپ گازی انجام شد

وزیر نفت برگزاری بیست و دومین نشست شورای نخست وزیران سازمان همکاری‌ های شانگهای را فرصتی مناسب برای رسیدن به توافقی چندجانبه درباره ترانزیت گاز و راه‌اندازی یک کریدور گازی شمال به جنوب در منطقه آسیای مرکزی دانست.