صرفه جویی ۸۱۵ میلیون دلاری در شبکه خط لوله انتقال مواد نفتی

صرفه جویی ۸۱۵ میلیون دلاری در شبکه خط لوله انتقال مواد نفتی

بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از مولفه‌های مهم در صنعت انتقال نفت محسوب می‌شود؛ صنعتی که با اجرای طرح‌های کلان ملی در کنار رسالت اصلی آن یعنی انتقال ایمن و پایدار مواد نفتی در بخش پژوهش و بسترسازی در جهت افزایش انتقال مواد نفتی در شریان‌های صنعت نفت یعنی شبکه خطوط لوله به صورتی سرآمد در حال نقش آفرینی است.