اوپک (OPEC) کجاست؟  اعضای آن کدام کشورها هستند

اوپک (OPEC) کجاست؟  اعضای آن کدام کشورها هستند

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به گروهی متشکل از 13 کشور عمده صادرکننده نفت در جهان اشاره دارد. اوپک در سال 1960 برای هماهنگ کردن سیاست‌های نفتی اعضای خود و ارائه کمک‌های فنی و اقتصادی به کشورهای عضو تاسیس شد.