گاز ایران برای پاکستان حیاتی است

گاز ایران برای پاکستان حیاتی است

رئیس مجلس پاکستان خواستار توسط روابط با ایران و همکاری‌های همه جانبه شد و افزود: باید از ظرفیت مجالس دو کشور برای کمک به تقویت حجم تجارت و گشایش همکاری‌های اقتصادی استفاده شود.