نحوه محاسبه تعرفه قبوض آب مشترکان پرمصرف

نحوه محاسبه تعرفه قبوض آب مشترکان پرمصرف

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به پیشبرد برنامه منابع و مصارف آب برای عبور بدون تنش از تابستان جاری، گفت: تعرفه پلکانی برای مشترکان پر‌مصرف و بد مصرف در راستای مدیریت منابع آبی اعمال می‌شود.
تداوم رشد مصرف آب در تهران

تداوم رشد مصرف آب در تهران

مصرف آب پایتخت طی هفت روز گذشته روند صعودی در پیش گرفته و این میزان مصرف در روز شنبه ۱۴ مرداد با بیشترین حد نصاب به سه میلیارد و ۸۱۱ میلیون لیتر رسید.