افزایش فروش نفت، نتیجه سیاست خارجی دولت است

افزایش فروش نفت، نتیجه سیاست خارجی دولت است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انتقال دارایی‌ها و افزایش فروش نفت ایران و گسترش روابط خارجی، حضور ایران در مجامع بین‌المللی همه نشان‌دهنده نتیجه‌بخش بودن سیاست خارجی دولت است.