ظرفیت تولید و راندمان نیروگاه‌های تهران تا تابستان ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد

ظرفیت تولید و راندمان نیروگاه‌های تهران تا تابستان ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران با بیان اینکه افزایش ظرفیت تولید و راندمان نیروگاه‌های تهران تا پیش از تابستان ۱۴۰۳ در دستور کار قرار دارد، گفت: فعالیت‌های تعمیراتی در نیروگاه‌ طرشت به اتمام رسیده است و در نیروگاه ری نیز برنامه‌های تعمیراتی بر اساس برنامه زمان بندی در حال انجام است.