تولید گاز کشور ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت

تولید گاز کشور ۳۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت

وزیر نفت با بیان اینکه امروز (شنبه، هفتم بهمن‌ماه) ۸۵۱ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق شده است، اظهار کرد: این رقم بی‌سابقه بوده است و در این زمینه یک رکورد به‌شمار می‌آید.