صنعت نفت در افزایش بهره‌وری رکورد زد

صنعت نفت در افزایش بهره‌وری رکورد زد

صنعت نفت رکورد رشد بهره‌وری در اقتصاد را در طول فعالیت برنامه ششم جابه‌جا کرد به‌طوری‌که بهره‌وری در صنعت نفت از رقم منفی ۳.۷ درصد به ۱۲.۶ درصد رسید.