خیز امارات برای حضور پررنگ‌تر در اوپک

خیز امارات برای حضور پررنگ‌تر در اوپک

این انتظار می‌رود که در آینده نه چندان دور، اختلافات در اوپک بر سر میزان تولید وصدور نفت تشدید یابد و امارات در کنار عربستان سعودی به یکی از بازیگران اصلی سازمان اوپک تبدیل شود.
اوپک (OPEC) کجاست؟  اعضای آن کدام کشورها هستند

اوپک (OPEC) کجاست؟  اعضای آن کدام کشورها هستند

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به گروهی متشکل از 13 کشور عمده صادرکننده نفت در جهان اشاره دارد. اوپک در سال 1960 برای هماهنگ کردن سیاست‌های نفتی اعضای خود و ارائه کمک‌های فنی و اقتصادی به کشورهای عضو تاسیس شد.