رکورد مصرف بنزین در راه است

رکورد مصرف بنزین در راه است

رئیس صنف جایگاهداران کشور اظهار داشت: در حال حاضر رقم مصرف بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است و طی دو ماه آینده رکورد مصرف بنزین در اواخر ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ در کشور شکسته و جابجا خواهد شد.
اختلال در برخی از جایگاه‌های سوخت کشور

اختلال در برخی از جایگاه‌های سوخت کشور

رئیس صنف جایگاه‌داران کشور اعلام کرد که اختلال نرم‌افزاری در برخی از سامانه هوشمند سوخت در برخی جایگاه‌های سوخت بوجود آمده و تمام متخصصان مربوطه در حال تلاش برای حل این مشکل هستند و اخبار تکمیلی در این باره منتشر خواهد شد.