استخدام ۹۰۲ نفر در پالایشگاه بندرعباس

استخدام ۹۰۲ نفر در پالایشگاه بندرعباس

به گفته مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس، به‌منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز شرکت پالایش نفت بندرعباس، در مرحله دوم جذب نیرو، ۹۰۲ نفر از طریق برگزاری آزمون استخدام می‌شوند.