تخصیص بخشی از درآمد نفت و گاز به استان‌های نفت‌خیز

تخصیص بخشی از درآمد نفت و گاز به استان‌های نفت‌خیز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس بند الحاقی به ماده ۱۴ برنامه هفتم توسعه، مصوب کردند بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید، به استان‌های نفت‌خیز و شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته اختصاص یابد.