نقش هوش مصنوعی در روابط عمومی؛ تهدید یا فرصت؟

نقش هوش مصنوعی در روابط عمومی؛ تهدید یا فرصت؟

بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست که روابط عمومی یکی از عوامل کلیدی و حیاتی در موفقیت سازمان‌ها و شرکت‌ها است. این روابط شامل ارتباطات بین سازمان و عموم جامعه، رسانه‌ها، مشتریان و سایر ذی‌نفعان است. این روزها بازار ورود مهمانی تازه به عرصۀ تکنولوژی داغ است. بزرگان و استادان و مفاخر پرجذبه و با ابهت ما اگر سال‌ها قبل می‌دانستند، روزی «هوش مصنوعی»، -این مهمان تازه را می‌گویم- تا چه اندازه در انجام امور از همه چیز و همه کس پیشی می‌گیرد، نمی‌دانم چه می‌کردند، اما به‌نظر می‌رسد فکرش را هم نمی‌کردند! بدیهی ‌است با پیشرفت تکنولوژی و رشد هوش مصنوعی، نقش آن در روابط عمومی نیز اهمیت بسیاری یافته است.