صرفه جویی برق ادارات معادل ۳ نیروگاه بود

صرفه جویی برق ادارات معادل ۳ نیروگاه بود

سخنگوی صنعت برق گفت: در تابستان امسال ۸۵۰ مگاوات برق صرفه‌جویی توسط ادارات صورت گرفت که این عدد نیازمند احداث نیروگاهی به ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات بود که عدد بسیار بزرگی به حساب می‌آید و معادل ۲ تا ۳ نیروگاه بزرگ کشور است.