روی آوردن به برق هسته‌ای برای دستیابی به هدف انتشار کربن صفر

روی آوردن به برق هسته‌ای برای دستیابی به هدف انتشار کربن صفر

در اجلاس کاپ 28 که در امارات متحده عربی برگزار می‌شود، ایالات متحده و بیش از 20 کشور دیگر متعهد شدند تا سال 2050 میزان تولید برق هسته‌ای خود را به سه برابر مقدار فعلی برسانند تا بتوانند به تعهدات خود در خصوص انتشار کربن خالص صفر دست‌یابند.