سه طرح مهم شرکت ملی گاز ایران برای بهینه‌سازی مصرف گاز/ بازی برد-برد برای دولت و صاحبان صنایع

سه طرح مهم شرکت ملی گاز ایران برای بهینه‌سازی مصرف گاز/ بازی برد-برد برای دولت و صاحبان صنایع

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تشریح سه طرح مهم شرکت ملی گاز ایران برای بهینه‌سازی مصرف گاز و اجرای موفق آنها در استان اصفهان، از بازی برد - برد صاحبان صنایع و دولت در این فرآیند خبر داد.