کاهش مشتریان آسیایی نفت عربستان

کاهش مشتریان آسیایی نفت عربستان

پالایشگاه‌های آسیا در پی کاهش بیشتر تولید عربستان سعودی که دسترسی به گریدهای نفتی ترش متوسط مورد علاقه آنها را کاهش داده است، مجبور شده‌اند در الگوهای خرید خود، تغییراتی صورت دهند.