ناترازی گاز به زودی ۵۰۰ میلیون متر مکعب می‌شود

ناترازی گاز به زودی ۵۰۰ میلیون متر مکعب می‌شود

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب در ایام سرد سال ناترازی داریم و باتوجه به صنایعی که وارد خط مصرف گاز می‌شوند؛ برآورد می‌شود ظرف ۳ تا ۴ سال آینده به ۵۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی برسیم.