افزایش اثربخشی فرآیند تولید و صادرات گاز و فرآورده‌های گازی

افزایش اثربخشی فرآیند تولید و صادرات گاز و فرآورده‌های گازی

پروژه احداث خط لوله جدید پروپان و بوتان، اثربخشی قابل توجهی در فرآیند تولید و صادرات گاز و فرآورده‌های گازی پارس جنوبی به‌ارمغان می‌آورد زیرا خط کنونی، کارآیی مورد انتظار را به‌دلیل آسیب‌دیدگی پوشش از دست داده و تعمیرات و خروج آن از سرویس، هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند.
ایران کجای نقشه گازی ترکمن‌ها است؟

ایران کجای نقشه گازی ترکمن‌ها است؟

ترکمنستان با وجود ذخایر گاز فراوان خود به دنبال بازارهای بزرگی است که فعلا می‌توان به ایران، ترکیه، عراق و اروپا اشاره کرد که به نظر می‌رسد در تمام این موارد همکاری با ایران و جلب منافع آن در اولویت ترکمن‌ها باشد.
ایران از قطر در برداشت گاز پیشی گرفت

ایران از قطر در برداشت گاز پیشی گرفت

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان این که امروز ما بیش از شریک خودمان از میدان مشترک برداشت می‌کنیم، افزود: در حال حاضر برداشت ما از میدان مشترک پارس جنوبی حدود ۷۱۰ میلیون مترمکعب است در حالی که شریک ما حدود ۶۵۰ میلیون متر مکعب برداشت می‌کند.
ناکامی دشمن در انفجار خطوط لوله گاز

ناکامی دشمن در انفجار خطوط لوله گاز

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با سرعت عمل بالایی که مدیران صنعت نفت و گاز کشور در حادثه انفجار تروریستی خطوط انتقال گاز سراسری داشتند دشمن نتوانست خللی در گازرسانی به مردم ایجاد کند.